Thể loại sách (2,508 quyển)

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Sách Nguyễn Quốc Hùng,MA

Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ (Master Spoken English)
Mã sách: 110009
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 55,000
Giá bán: 39,000

Kỹ thuật học Nghe hiểu Tiếng Anh
Mã sách: 110006
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 40,000
Giá bán: 28,000

Phương pháp học tiếng Anh (Study Skills)
Mã sách: 110506
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 56,000
Giá bán: 40,000

Hướng dẫn kỹ thuật Biên dịch Anh-Việt Việt-Anh
Mã sách: 110004
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 120,000
Giá bán: 84,000

Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch Anh-Việt Việt-Anh
Mã sách: 110005
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 90,000
Giá bán: 63,000

IELTS - Bài thi mẫu (IELTS Specimen Test)
Mã sách: 110576
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 40,000
Giá bán: 28,000

IELTS - Kỹ thuật luyện thi (Tips for IELTS)
Mã sách: 110549
Nguyễn Quốc Hùng, M.A. chú giải

Giá bìa: 38,000
Giá bán: 27,000

Kỹ thuật dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Mã sách: 110735
Nguyễn Quốc Hùng, M.A

Giá bìa: 55,000
Giá bán: 50,000

Teach Young Learners English - Sách hướng dẫn kỹ thuật dạy tiếng Anh cho giáo viên tiểu học
Mã sách: 110864
Nguyễn Quốc Hùng, MA - Nguyễn Thị Lý - Khánh Thy

Giá bìa: 60,000
Giá bán: 55,000

Đáp án sách độc quyền

Giáo trình >> Chi tiết sản phẩm


 

English Knowhow 3 (Workbook)

Gregory J.Manin      - Mã sách: 121036

Giá bìa: 55,000 đồng Giảm giá: 5,000 đồng Còn lại: 50,000 đồng
Số lượng còn tại cửa hàng:   Hết hàng   . Vui lòng liên hệ: 3.997.6057

Nhà xuất bản: Oxford University Press      - Năm xuất bản: 2004
Hình thức: Bìa mềm      - Số trang: 78      - Khổ sách: 21.5 x 28 cm
Trọng lượng: 220 gr    - (Xem phí giao hàng nội thành TP.HCM và các tỉnh)
Băng đĩa: Không có hoặc đã được kèm theo sách
Ghi chú:

  
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI

Mã hàng: 124206
Clive Oxenden - Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 232,000
Giá bán: 215,000

Mã hàng: 124205
Clive Oxenden - Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 328,000
Giá bán: 305,000

Mã hàng: 124221
Chris Redston - Gillie Cunningham
Giá bìa: 165,000
Giá bán: 155,000

Mã hàng: 124222
Nicholas Tim - Jan Bell
Giá bìa: 53,000
Giá bán: 50,000

Mã hàng: 124215
Gillie Cunningham - Jan Bell
Giá bìa: 165,000
Giá bán: 155,000

Mã hàng: 124216
Nicholas Tim
Giá bìa: 53,000
Giá bán: 50,000

Mã hàng: 124194
Ken Wilson
Giá bìa: 271,000
Giá bán: 253,000

Mã hàng: 124195
Ken Wilson
Giá bìa: 130,000
Giá bán: 121,000

Mã hàng: 124196
Ken Wilson
Giá bìa: 271,000
Giá bán: 253,000

Mã hàng: 124197
Ken Wilson
Giá bìa: 130,000
Giá bán: 121,000

Mã hàng: 124199
Ken Wilson - Mike Boyle
Giá bìa: 130,000
Giá bán: 121,000

Mã hàng: 124198
Ken Wilson - Mike Boyle
Giá bìa: 271,000
Giá bán: 253,000

Mã hàng: 124193
Ken Wilson - Thomas Healy
Giá bìa: 130,000
Giá bán: 121,000

Mã hàng: 124192
Ken Wilson - Thomas Healy
Giá bìa: 271,000
Giá bán: 253,000

Mã hàng: 123948
Giá bìa: 213,000
Giá bán: 200,000

Mã hàng: 123949
Giá bìa: 202,000
Giá bán: 190,000

Mã hàng: 120489
Nguyễn Minh chú dẫn.
Giá bìa: 49,000
Giá bán: 40,000

Mã hàng: 123803
John and Liz Soars
Giá bìa: 115,000
Giá bán: 107,000

Mã hàng: 123804
John and Liz Soars
Giá bìa: 106,000
Giá bán: 99,000

Mã hàng: 123789
John and Liz Soars
Giá bìa: 107,000
Giá bán: 100,000

Mã hàng: 123790
John and Liz Soars, Sylvia Wheeldon
Giá bìa: 41,000
Giá bán: 38,000

Mã hàng: 123787
John and Liz Soars
Giá bìa: 116,000
Giá bán: 108,000

Mã hàng: 123788
John and Liz Soars, Sylvia Wheeldon
Giá bìa: 41,000
Giá bán: 38,000

Mã hàng: 123792
John and Liz Soars
Giá bìa: 49,000
Giá bán: 46,000

Mã hàng: 123791
John and Liz Soars
Giá bìa: 107,000
Giá bán: 100,000

Mã hàng: 123794
John and Liz Soars, Sylvia Wheeldon
Giá bìa: 41,000
Giá bán: 38,000

Mã hàng: 123793
John and Liz Soars
Giá bìa: 107,000
Giá bán: 100,000

Mã hàng: 123795
John and Liz Soars
Giá bìa: 171,000
Giá bán: 160,000

Mã hàng: 123796
John and Liz Soars
Giá bìa: 82,000
Giá bán: 77,000

Mã hàng: 123798
John and Liz Soars, Sylvia Wheeldon
Giá bìa: 82,000
Giá bán: 78,000

Mã hàng: 123797
John and Liz Soars
Giá bìa: 179,000
Giá bán: 170,000

Mã hàng: 123368
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 120,000

Mã hàng: 123369
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 120,000

Mã hàng: 123367
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 120,000

Mã hàng: 123366
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 120,000

Mã hàng: 123701
Chris Redston - Gillie Cunningham
Giá bìa: 165,000
Giá bán: 155,000

Mã hàng: 123702
Nicolas Tims
Giá bìa: 53,000
Giá bán: 50,000

Mã hàng: 123697
Chris Redston - Gillie Cunningham
Giá bìa: 165,000
Giá bán: 155,000

Mã hàng: 123698
Chris Redston - Gillie Cunningham
Giá bìa: 53,000
Giá bán: 50,000

Mã hàng: 123700
Nicolas Tims
Giá bìa: 53,000
Giá bán: 50,000

Mã hàng: 123696
Chris Redston
Giá bìa: 53,000
Giá bán: 50,000

Mã hàng: 123699
Chris Redston - Gillie Cunningham
Giá bìa: 165,000
Giá bán: 155,000

Mã hàng: 123695
Chris Redston
Giá bìa: 165,000
Giá bán: 155,000

Mã hàng: 123371
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 120,000

Mã hàng: 123370
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 120,000

Mã hàng: 123631
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 120,000

Mã hàng: 123630
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 120,000

Mã hàng: 123641
Liz Taylor - Alastair Lane
Giá bìa: 107,000
Giá bán: 100,000